Jak się dowiedzieć, czy firma w ogóle potrzebuje nowego sprzętu i oprogramowania? Jak ocenić posiadane już zasoby? Zapytaj nas. Nasi eksperci chętnie dokonają audytu eksploatacyjnego sprzętu i oprogramowania IT.

Dzięki niemu zdobędziesz wiedzę na temat zasobów sprzętowych, aktualnie zainstalowanego oprogramowania oraz ważnych licencji na programy w Twojej firmie. Ponadto dowiesz się czy sprzęt jest wykorzystywany efektywnie i zgodnie z przeznaczeniem, a dane dostatecznie zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.

Dzięki audytowi wiadomo również, czy firma wykorzystuje legalne oprogramowanie. Uważasz, że ten problem Cię nie dotyczy? Badania rynkowe (IDC) wskazują, że połowa firm korzysta z oprogramowania bez ważnej licencji. Brak licencji wiąże się z karami finansowymi za naruszenie praw autorskich. Ponadto niewłaściwe inwestycje w oprogramowanie oznaczają straty. Według szacunków 30% software’u zainstalowanego na komputerach PC w firmach jest zbędna. Po co więc przepłacać?

Audyt IT

W każdym momencie mogą Państwo zaprosić nas na audyt eksploatacyjny sprzętu IT, który dostarczy informacji na temat zasobów sprzętowych, aktualnie zainstalowanego oprogramowania oraz ważnych licencji na programy. Pozwala on stwierdzić, że firma działa na całkowicie legalnym oprogramowaniu, sprzęt jest wykorzystywany efektywnie i zgodnie z przeznaczeniem a informacje dostatecznie zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.

Zapoznamy się ze stanem faktycznym i zaproponujemy rozwiązania, które widocznie wpłyną na obniżenie kosztów w firmie, pozwolą zaplanować w przyszłości racjonalne zakupy sprzętu i licencji oraz precyzyjniej reagować w sytuacjach kryzysowych.

Przeprowadzimy Cię przez gąszcz IT