Zmiana siedziby firmy

Od dnia 28.09.2015 firma KP-SYSTEM będzie funkcjonowała pod nowym adresem:

Chłodna 64 p.231 II piętro

00-872 Warszawa