Premiera BI Cloud

Premiera Comarch BI CloudWypróbuj bezpłatnie

Wykorzystując doświadczenie i know-how powstałe w wyniku 12 lat budowy rozwiązania BI jako integralnej części systemów Comarch ERP, stworzono nowe narzędzie BI przeznaczone dla małych i średnich firm. Rozwiązanie jest przeznaczone dla wszystkich, zarówno Klientów Comarch, jak i posiadających inne systemy ERP/FK.

Nowe rozwiązanie o nazwie Comarch BI Cloud to gotowe raporty i analizy BI opracowane przez naszych specjalistów, dostępne w chmurze Comarch, które pomogą przeanalizować dane z dowolnego systemu źródłowego. Jest to możliwe dzięki temu, że elementem naszego rozwiązania są mechanizmy pozwalające na łatwe wydobycie danych i przesłanie ich do chmury Comarch, gdzie mogą być natychmiast analizowane. Z analiz można korzystać poprzez nowe, atrakcyjne wizualnie narzędzie raportowe dostępne przez przeglądarkę internetową. Umożliwia to wgląd w wyniki firmy w dowolnej chwili, z dowolnego miejsca i urządzenia podłączonego do internetu (laptop, tablet, smartfon).

Dowiedz się więcej

Rozwiązania analityczne od zawsze wymagały stosunkowo dużej mocy obliczeniowej (procesory, dyski, pamięć RAM). Dzięki zastosowaniu Chmury Comarch i współdzieleniu zasobów, jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu wydajny system, przy zachowaniu niskich kosztów.

Wystarczy wysyłać dane do chmury, gdzie są one przetwarzane, po czym umieszczane na gotowych dashboardach i raportach, które są dostępne dla klienta przez przeglądarkę internetową.

Premierowe rozwiązanie działa w ten sposób dzięki wbudowanym komponentom:

Data Extractor - instalowany lokalnie na sprzęcie Klienta, którego zadaniem jest wydobycie danych z dowolnego systemu źródłowego, w tym z systemów firm trzecich, np. Sage, Insert czy Wapro. Extractor porządkuje i strukturalizuje dane, a następnie zaszyfrowane wysyła do bezpiecznej Chmury Comarch.

Comarch BI Cloud w Chmurze Comarch, do którego trafiają dane Klienta oraz w którym są przetwarzane.

Predefiniowane analizy i raporty służące do prezentowania przetworzonych danych, które są finalnym produktem, widocznym dla Klienta.

Aktualnie Comarch BI Cloud oferuje analitykę w trzech kluczowych dla firmy obszarach:

Handel - cała sprzedaż firmy, zakupy i zamówienia

w zasięgu jednego raportu lub dashboardu, z dokładnością nawet do pojedynczej pozycji na dokumencie.

Logistyka – bieżąca kontrola gospodarki magazynowej – aktualne i historyczne stany magazynowe. Istnieje także możliwość korzystania z danych o zamówieniach oraz ze sprzedaży do analizy rotacji magazynowej.

Płatności – pozwalają na analizę wszelkich dokumentów płatności, płatności nierozliczonych aktualnie i historycznie. Istnieje również możliwość sprawdzenia historycznych stanów na koniec każdego miesiąca, a także wszystkich zrealizowanych wpłat i wypłat.

System udostępnia szereg predefiniowanych raportów i dashboardów informujących o trendach sprzedażowych, marżowości, rabatach, kontrahentach i produktach. Aktualnie rozwiązanie dostępne jest w wersji „otwartej”, to znaczy można integrować do niego dowolny system źródłowy